Hindsby Marthakrets

Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl till kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

För barn och unga
Hindsby Marthakrets har sedan 1978 varje sommar ordnat en matlagningskurs för barn och unga på Byagården.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.


På kommande

Medddela om du vill vara värdinna eller har nåt program du vill att vi skall försöka förverkliga

Koronarestriktionerna begränsar ännu en hel del av vår verksamhet men vi ser fram emot att få börja träffas under trygga omständigheter och hoppas alla mår bra . Kom också ihåg att ta kontakt och be om hjälp och stöd ifall du  behöver.

 

Sönd 5.6-22 har vi hand om serveringen vid Hembygdsfesten i Gesterby kl 14-16. Har du möjlighet att baka/grädda bullar/komma och servera. Tag då kontakt med Hed-Mari. Ju fler desto roligare är det !

Kokkursen hålls på Byagården 6.6-10.6 Ulla Niskanen leder kursen med Janina Hörhammer som hjälpledare. 13 ungdomar har anmälts till kursen.

21.6 är det dags att gå på teater. Postbacken/illby  Pjäs; Främand. pirs 20e/pers. Gunilla tar emot anmälningar ännu 12.6-22.

8.8-22 kl 18.30 hålls följande marthamöte på Byagården. Vi ska bl.a planera för marthacafeet som vi tänkt kunna hålla den 16.8-22 kl 13-15

8.10-22 firar Sibbo röda kors 75 årsjubileum på Nickby sjukhus festsal. De har frågat efter kaffeserveringshjälp. Hindsby marthakrets lovade ställa upp och eftersom vi gör det för ett gott ändamål så vi gör det som välgörenhet.

Vandring till bl.a  Broböle kyrka och jättegryta, bokkväll,krigsmusebesök, julfest..mycket blev ännu oplanerat men vi får ta det senare

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

hänt 2022

20.01.2022 kl. 20:31

hänt 2021

02.02.2021 kl. 17:52

hänt 2020

15.02.2020 kl. 19:57

Hänt 2019

12.06.2019 kl. 18:00
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
   
  Webbansvariga
Susanna Björkell SB,  Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL