Hindsby Marthakrets

hänt 2023

21.02.2023 kl. 18:53

24.1-23 Årsmöte på Byagården.Ulla Niskanen och Anne Lindholm värdinnor.13 marthor deltog. Anne Lindholm valdes att fortsätta som ordförande. Till viceordförande återvaldes Ulla Niskanen och till sekreterare Gunilla Lindström. Ulla Niskanen fortsätter också som kassör. Hed-Mari Björkell är registeransvarig.Till verksamhetsgranskare valdes Christina Löfman med Gunilla Eklöf som reserv.

Hindsbymarthor har flitigt ställt upp och hjälpt till vid hjälppunkten för flyktingar från Ukraina.Flera tisdagar har marthorna bl.a sorterat saker/kläder vid hjälppunkten.

Vändagsmötet 14.2-23 hölls hemma hos Heidi med Gunilla L och Viola som värdinnor..13 marthor deltog

23.2-23 Sibbo marthaförenings möte i Paipis bykyrka kl 18..där flera hindsbymarthor deltog. Hindsby marthakrets tog med 2 vinster till lotteriet. Anne skötte om saken. Intäkterna från kaffet går oavkortat till Ukraina.Charlotte Lindström var från VaPepa (frivillig räddningstjänst) till vilken marthorna höroch berättade om deras verksamhet.

1.3 åkte 25 marthor och martyrer till Svenska teatern med Packalens buss och såg på pjäsen "evigt ung" Heidi  reserverade biljetter och buss.

Gunilla Lindström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
   
  Webbansvariga
Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL