Hindsby Marthakrets

hänt 2023

21.02.2023 kl. 18:53

24.1-23 Årsmöte på Byagården.Ulla Niskanen och Anne Lindholm värdinnor.13 marthor deltog. Anne Lindholm valdes att fortsätta som ordförande. Till viceordförande återvaldes Ulla Niskanen och till sekreterare Gunilla Lindström. Ulla Niskanen fortsätter också som kassör. Hed-Mari Björkell är registeransvarig.Till verksamhetsgranskare valdes Christina Löfman med Gunilla Eklöf som reserv.

18.2-19.9 med undantag för sommaren har Hindsby marthor ställt upp och hjälpt vid biståndspunkten för flyktingar från Ukraina. Flera tisdagsförmiddagar har marthorna bl.a sorterat donerade kläder och saker vid biståndspunkten.

Vändagsmötet 14.2-23 hölls hemma hos Heidi med Gunilla L och Viola som värdinnor..13 marthor deltog

23.2-23 Sibbo marthaförenings möte i Paipis bykyrka kl 18..där flera hindsbymarthor deltog. Hindsby marthakrets tog med 2 vinster till lotteriet. Anne skötte om saken. Intäkterna från kaffet går oavkortat till Ukraina.Charlotte Lindström var från VaPepa (frivillig räddningstjänst) till vilken marthorna höroch berättade om deras verksamhet.

1.3 åkte 25 marthor och martyrer till Svenska teatern med Packalens buss och såg på pjäsen "evigt ung" Heidi  reserverade biljetter och buss.

14.3 möte på Byagården.VärdinnorChristina och Anne värdinnor. 10 marthor deltog.

26.3 marthasöndag.med kyrkobesök i Söderkulla kyrka med kaffe och våfflor efter gudstjänsten

11.4 möte På Byagården.Hed-Mari och Ulla skötte värdinneskapet. 12 deltagare.Valborgs barnbarn Rasmus hade lagat en fågelholk som vi lottade ut. Tack

9.5 möte på Byagården. Inger och Gunilla E är värdinnor.12 marthor deltog

22.5-23 marthacafe på Byagården kl 13-15. Heidi Jäntti inleder med "alla kände vi Albert" Blommor planterades samtidigt vid Byagården.39 personer samlades.

27-28. 5 deltog Hindsby marthorna i marthaförbundets årsmöte i Borgå

4.6-23 ansvarade Hindsby marthakrets för serveringen vid Sibbo hembygdsfest i Gesterby

5-9.6-23 Kokkurs på Byagården med 13 deltagare.Ulla Niskanen ansvarade för kursen och Janina Hörhammer var hjälpledare

4.7-23 Åkte vi till Postbacken och såg farsen "stulen kärlek"

16-18.8 Inger Koivurinta och Gunilla Eklöf en dag var i seniorlägret för ukrainska flyktingar

”välkommen till Sibbo” på Nilsas.

26.9-23 deltog 16 pers på marthamötet på Byagården. Jonna Poutanen hade bakat åt oss och hon och Anne skötte om serveringen.

16.10-23 Möte på Byagården. Gunilla L värdinna. 10 marthor deltog.

21.10 Skötte vi serveringer på Sibbo sångarbröders 85 årsjubileum som hölls i den nyrenoverade Topeliussalen.8 marthor ställde upp.

8.11-23 möte hemma hos Hed-Mari Björkell Tema böcker.13 marthor deltog.

Hindsby marthor deltog med 100 euro i Östnylands luciainsamling. Wilma Lindblad från Hindsby var uppställd så vi gav vår röst till henne.

4.12-23 Julfest på Handelsmans cafe i Box. Packalens buss skjussade 12 marthor till och från julfesten. Julhälsningar skrevs och julblomsförsändelser kom man överens om. 

Gunilla Lindström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
   
  Webbansvariga
Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL