Hindsby Marthakrets

Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl till kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

För barn och unga
Hindsby Marthakrets har sedan 1978 varje sommar ordnat en matlagningskurs för barn och unga på Byagården.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.


På kommande

Medddela om du vill vara värdinna eller har nåt program du vill att vi skall försöka förverkliga.

2023 planeras litet anefter men från tidigare finns följande planer ;Vandring till bl.a  Broböle kyrka och jättegryta, bokkväll,krigsmusebesök, marthacafeträff, julfest..

Anne Lindholm valdes att fortsätta som ordförande. Till viceordförande återvaldes Ulla Niskanen och till sekreterare Gunilla Lindström. Ulla Niskanen fortsätter också som kassör. Hed-Mari Björkell är registeransvarig.Till verksamhetsgranskare valdes Christina Löfman med Gunilla Eklöf som reserv.

Vi har varit med och hjälpt till vid biståndspunkten för Ukrainahjälpen vid Sockengården. Gunilla Eklöf ger mer information angående tider och dagar men för tillfället är det tisdagar 9-12 som gäller.. Onsdagen den 15.3 behövs det också mera hjälp där.Kom med och hjälp också om du kan delta bara en kortare tid <3


27.5-23 Förbundets årsmöte i Borgå


Hed-Mari diskuterar med Lars om passlig datum för ett besök i krigsveteranernas museum i Nickby.Korsun.

Marthacafe hålls på Byagården 22.5-23 kl 13-15. Alla Hindsbybor och "hindsbyvänner" välkomna. Heidi inleder med rubriken "alla kände vi ju Albert"

Hindsby marthorna sköter om serveringen vid Sibbo hembygdsförenings hembygdsfest 4.6-23 i Gesterby

 
Kokkurs planeras att hålla genast när skolornas sommarlov börjar 5-9.6  .Vi hoppas på att allt går väl och Ulla Niskanen kan leda kokkursen. Janina Hörhammer  är hjälpledare i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Hänt 2019

12.06.2019 kl. 18:00

Hänt 2018

31.12.2018 kl. 17:38

Hänt 2017

31.12.2017 kl. 17:37

Hänt 2016

13.06.2019 kl. 17:39
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
   
  Webbansvariga
Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL