Hindsby Marthakrets

Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl till kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

För barn och unga
Hindsby Marthakrets har sedan 1978 varje sommar ordnat en matlagningskurs för barn och unga på Byagården.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.
 

På kommande

Styrelsemöte 13.1-20 kl 19 på Byagården

27.1-20 kl 18.30 ÅRSMÖTE hos Valborg "Boijan" Eklund

 

Aktuellt

Hänt i kretsen 2015

31.12.2015 kl. 17:40

Hänt 2014

31.12.2014 kl. 17:41

Hänt i kretsen 2013

31.12.2013 kl. 17:42

Vårens program

26.03.2012 kl. 16:32
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Gunn Rytkölä
Kassör
  Styrelse
Jonna Poutanen, Susanna Björkell, Ulla Niskanen, Gunilla Eklöf
  Webbansvariga
Susanna Björkell SB, Jonna Poutanen JP, Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL