Hindsby Marthakrets

Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl till kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

För barn och unga
Hindsby Marthakrets har sedan 1978 varje sommar ordnat en matlagningskurs för barn och unga på Byagården.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.


På kommande

Medddela om du vill vara värdinna eller har nåt program du vill att vi skall försöka förverkliga

Med förbehåll om att Byagården är ledig så är följande under planering:

7.9. Kl. 18.30 Byagården värdinnor Viola och Kristina

7.10. Kl. 18.30 Byagården värdinnor Inger och Gunilla E

26.10. Kl. 18.30 Byagården värdinna Hed-Mari . Bokkväll

18.11. Kl. 18.30 Byagården värdinnor Ulla och Anne

7.12. Julfest kl 18 på Byagården.Glögg, pepparkakor o jultårtor.Tag med ett ljus och var och en får säga några ord (dikt, sång eller något du vill dela med oss andra)

 

 

-Gunilla Lindström har reserverat 20 biljetter till Postbackens teaterföreställning "Arsenik och gamla spetsar"  Meddela om intresse inom juni månad

3.-7 augusti kl 10-14 Kokkurs på Byagården. 10 första anmälda ryms med. Anmälningar och förfrågningar Gunilla Lindström 0400545142

20.8-20 Marthamöte på Byagården kl 18.11 marthor deltog

13.9-20 Lunch. Max 50 personer kan delta.Inhiberad

 

25.3 håller Marthadistriktet årsmöte.kl 18.30 på Elsie. Inhiberat.
6.4-20 kl 18.30  Anne L och Viola värdinnor. Inhiberat.


27.4-20 Vandring från Hanaböle träsk över den nya bron till Bisaträsk. 3 km per håll.Inhiberat
18.5  MARTHACAFE .Samtidigt blomplantering vid Byagården.Inhiberat
1-5 juni KOKKURS Ledare Ulla Niskanen.Inhiberat
7.6-20 servering vid hembygdsfesten.Festen inhiberad
Hindsbydag? T.ex Våffelförsäljning ?
15.8 utfärd till Pentala i Esbo västra skärgård.Inhiberad
13.9-20 LUNCH på Byagården. Ulla och Heddi Inhiberad
Ev. nån föreläsning till Måbradagen.
Julfesten ska vi försöka hålla på Byagården i år. 

 

Aktuellt

Hänt 2012

26.03.2012 kl. 16:30
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
  Styrelse
Jonna Poutanen, Susanna Björkell, Gunn Rytkölä, Gunilla Eklöf
  Webbansvariga
Susanna Björkell SB, Jonna Poutanen JP, Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL