Hindsby Marthakrets

hänt 2021

02.02.2021 kl. 17:52

2.2-2021. Vandring. "Storgårdsrundan" 6 marthor, en marthyr och 5 hundar.

17.2, 3.3,  17.3  Vandrat tillsammans . Samtidigt har vi diskuterat aktuella ämnen. I medeltal 8 marthor med per gång

Vandringarna har fortsatt varannan vecka t.o.m maj.

Vi har hållit föreningens första TEAMS möte månd 22.3-21. 11 personer deltog

Vi beslöt delta i samlingen för Gemensamt ansvar med 50 euro och skickar också en påskhälsning till våra äldre medlemmar för att muntra upp dem i dessa tider .

21.4 hölls vårt andra möte via TEAMS. Denna gång var temat ;Böcker. 9 marthor deltog och som tidigare fick vi en massa tips på böcker att läsa och låna.Listan skickades sedan via e-post till alla medlemmar

24.5 hölls marthamöte hemma på Heidi Jänttis terass.12 marthor deltog.

HAF hade inbjudit marthorna att närvara då de hyrt Lövhyddan under tiden 5-6 juni.Vackert väder och varmt vatten gjorde veckoslutsvistelsen verkligen coronasäker och njutbar.

Kokkursen hölls vecka 21 med 13 deltagare. Ulla Niskanen ledde med hjälp av Aino Juselius.Ute på backen hölls också en kokkursavslutning för deltagare och anhöriga..

7.7-21 Teaterresa tillsammans med HAF till Postbacken i Illby. Ett härligt bröllop.P.g.a corona har vi ingen gemensam transport utan man åker med egna bilar. Alla 29 biljetter blev reserverade.

7.7-21 var vi bjudna till Heidi Jänttis terass på möte. 12 marthor deltog.Man beslöt inhibera marthacafet p.g.a coronarestriktuionerna.

16.8-21. Hed-Mari hade bjudit oss till sig men av trygghetsskäl höll vi mötet på Byagården. Anne och Heddi skötte värdinneskapet och vi njöt av att kunna samlas och tala om allt möjligt och litet planera framåt i verksamheten.

6.9-21 Möte på Byagården. Tema svamp. Gunilla och Sten Eklöf hade plockat med svampar som de förevisade och berättade om. Deltagarna hade också uppmärksammat kallelsen och tagit med sig svampar som Eklöfs identifierade. Gunilla L skötte värdinneskapet.

29.9-21 Byagården Laura Eydindson håller stolstrechning och berättar om sin firma "Hemma Bäst"  Ulla värdinna

10.10-21  Box-Hangelby marthaförening firade att de fyllt 120 år.Anne Lindholm och Ulla Niskanen repr. Hindsby marthakrets.Vi uppvaktade dem med en insättning till kvinnostödscentret Centr.Marta.             

 Hindsby marthakrets har också haft delegater närvarande när distriktet har hållit sitt höstmöte och extramöte där de föreslagit att Mellersta Nylands Marthadistrikt ska upplösas. (Ulla,Hed-Mari, Lisbeth L Viola och Anne)                                                             18.10-21 Möte hos Boijan. Vi passade samtidigt på att uppvakta Boijan med anledning av hennes bemärkelsedag.                                                            

15.11-21 Berättade marinbiolog Vivi Fleming åt oss om Östersjön. Vi hade inbjudit alla Sibbo marthor till föreläsningen. 23 personer deltog.                                                                                                             Viola, Gunilla E och Anne valdes till julfestkommitten.Julfesten hölls den 8.12-21 på Gaffel & Kniv  i Nickby i Elsie huset. Till valet av ställe bidrog vetskapen att ägaren Karin Ekström är från/bor i Hindsby.14 marthor deltogVi började med glögg och Rolf Björkell underhöll oss med sång och dragspelsmusik.Maten var utmärkt och snabbt var det dags för julklappsutdelning. Anne och Gunilla L uppvaktades med varsin julblomma.En julhälsningar skrev vi också till våra äldsta medlem Elsa Wiik och kom överens om blomsterhälsningar enligt gammal tradition.                                                                                        Marthorna beslöt att även i år glädja Hindsbybarnen med julpåsar på HAF.s julfest som i år arrangeras som en julstig p.g.a rådande coronaläge.Hed-Mari åtog sig att sköta om påsarna.

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
   
  Webbansvariga
Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL