Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal  medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl til kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor som syns nedan och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.
Vad vi gjort senaste år syns i Verksamhetsberättelsen 2017.

/HMB

 
15.3.2018 8:00
Att komma igång med ett regelbundet sparande kan för många kännas svårt. Hur mycket ska man egentligen spara? Och vad är egentligen sparmålet? Ekonomirådgivare Wägar ger tips på vägen mot ett regelbundet sparande.
13.3.2018 8:40
Vi använder navigator för att hitta vägen, recept för att tillreda mat och kalender för att planera tidsanvändningen. Varför skulle vi inte använda ett verktyg för att planera vår konsumtion och ekonomi?
12.3.2018 12:44
Vi är allt fler som vill veta både vad vi stoppar i oss och vad vi smörjer in oss i. Överflödiga syntetiska kemikalier och dofter undanbedes, och naturliga varianter är allt mer eftertraktade. Men precis som du kan odla dina egna grönsaker kan du också tillverka det mesta du behöver för din dagliga hudvårdsrutin själv.
8.3.2018 8:42
Vi vill se beslutsfattare arbeta mera aktivt för en mer jämlik situation på arbetsmarknaden.

På kommande

18.3 Kyrkosöndag

22.3 Distriktets vårmöte i Vanda.Ulla Niskanen  suppl. Viola Björkell

4.4 Helig dans med Heidi Jäntti kl 18  Värdinnor; Ingegärd Broman och Viola Björkell