Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal  medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl til kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor som syns nedan och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.
Vad vi gjort senaste år syns i Verksamhetsberättelsen 2017.

/HMB

 
15.1.2019 8:54
Marthorna och barnmorskorna skänker jubileumsåret till ära sockor åt förstagångsmammor under år 2019.
10.1.2019 14:10
2019 är här och med det Marthaförbundets och Marttaliittos gemensamma jubileumsår. Nu är det dags att fira!
8.1.2019 10:55
I slutet av januari bjuder Marthaförbundets projekt Tack för maten! in daghemspersonal till ett seminarium med fokus på barn och mat och vikten av en pedagogisk måltid.
18.12.2018 14:36
Marthaförbundet anställer en vikarie för våren då vår redaktionschef är studieledig.

På kommande

15.1-19 styrelemöte hos Gunn Rytkölä kl 18

21.1-19  ÅRSMÖTE hos Boijan kl.19 (vid förhinder hålls mötet hos Heddi) OBS tiden ändrad!!