Hindsby Marthakrets

Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl till kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

För barn och unga
Hindsby Marthakrets har sedan 1978 varje sommar ordnat en matlagningskurs för barn och unga på Byagården.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.
 

På kommande

Medddela om du vill vara värdinna eller har nåt program du vill att vi skall försöka förverkliga

Med förbehåll om att Byagården är ledig så är följande under planering:


24.2-20 kl 18.30 Heidi Jäntti introducerar oss en stund i helig dans varefter vi umgås fritt. (Hed-Mari sköter om att det finns CD-spelare på plats.) Gunilla L. och Heddi värdinnor
16.3-20 kl 18.30 Tema Beredskap. Lotteri med tema Frukt. Gunilla E och Inger K värdinnor
26.3 håller Marthadistriktet årsmöte. Mera info senare. Öppet för alla men Hed-Mari (suppl. Viola eller Sussi) valdes att representera oss på mötet
 6.4-20 kl 18.30  Anne L och Viola värdinnor
27.4-20 Vandring från Hanaböle träsk över den nya bron till Bisaträsk. 3 km per håll
18.5  MARTHACAFE .Samtidigt blomplantering vid Byagården
1-5 juni KOKKURS Ledare Ulla Niskanen
7.6-20 servering vid hembygdsfesten
Hindsbydag? T.ex Våffelförsäljning ?
15.8 utfärd till Pentala i Esbo västra skärgård.
13.9-20 LUNCH på Byagården. Ulla och Heddi
Ev. nån föreläsning till Måbradagen.
Julfesten ska vi försöka hålla på Byagården i år. 

 

Aktuellt

hänt 2020

15.02.2020 kl. 19:57

Hänt 2019

12.06.2019 kl. 18:00

Hänt 2018

31.12.2018 kl. 17:38

Hänt 2017

31.12.2017 kl. 17:37
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
  Styrelse
Jonna Poutanen, Susanna Björkell, Gunn Rytkölä, Gunilla Eklöf
  Webbansvariga
Susanna Björkell SB, Jonna Poutanen JP, Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL