Hindsby Marthakrets

Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl till kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

För barn och unga
Hindsby Marthakrets har sedan 1978 varje sommar ordnat en matlagningskurs för barn och unga på Byagården.

Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.


På kommande

Medddela om du vill vara värdinna eller har nåt program du vill att vi skall försöka förverkliga

Koronarestriktionerna begränsar ännu en hel del av vår verksamhet men följande har vi ändå under planering

31.3-21 Vandring från Byagården kl 11

 I fortsättningen planeras även vandringar kvällstid för att så många som möjligt kan delta och grupperna ändå inte ska bli för stora                                     

21.4-21 TEAMS möte med tema  böcker. Heidi sköter de praktiska arrangemangen och man ska anmäla om sitt intresse till henne för att få linkken till mötet.Passar även för dem som bara vill få tips på läsbart.

KOKKURS hålls om möjligt vecka 23. Byagården reserverad. Ledare Ulla Niskanen och hjälpledare Aio Juselius. Pris 30 eur/deltagare. Vi har nu 13 ungdomar anmälda till kursen  vilket betyder att kursen är full.

 

HÄNT

Vi har vandrat tillsammans i flera repriser under våren när möten inte har kunnat hållas på plats. Samtidigt har vi diskuterat aktuella ämnen.

Vi har hållit föreningens första TEAMS möte månd 22.3-21. 11 personer deltog

Vi beslöt delta i samlingen för Gemensamt ansvar med 50 euro och skickar också en påskhälsning till våra äldre medlemmar för att muntra upp dem i dessa tider .

 

Aktuellt

hänt 2021

02.02.2021 kl. 17:52

hänt 2020

15.02.2020 kl. 19:57

Hänt 2019

12.06.2019 kl. 18:00

Hänt 2018

31.12.2018 kl. 17:38
Kontaktuppgifter

Kontakt

Anne Lindholm
Ordförande
050 3247 301
Gunilla Lindström
Sekreterare
Ulla Niskanen
Kassör
  Styrelse
Jonna Poutanen, Susanna Björkell, Gunn Rytkölä, Gunilla Eklöf
  Webbansvariga
Susanna Björkell SB, Jonna Poutanen JP, Hed-Mari Björkell HMB, Gunilla Lindström GL