Välkommen till Hindsby Marthakrets

Hindsby marthakrets är öppen för alla. Kretsen startade 1907 och har i dag 49 medlemmar. Vi håller möten och kurser både på Byagården och hemma hos medlemmar. Tag med dig dina idéer och anslut dig. Du kan ansluta dig när som helst under året! Anmäl til kretsens ordförande så blir du insatt i medlemsregistret som medlem i Marthaförbundet via vår krets.

Program
Vi strävar till att ordna program som intresserar alla medlemmar, bybor och andra Marthaintresserade. De flesta program är öppna för alla. Om något program endast gäller medlemmar av utrymmes- eller kostnadsskäl skriver vi ut det. Har du något tips på verksamhet så kom med! Det mesta går att ordna inom ramen för vår krets.

Verksamhetsplanen, som finns till höger, innehåller den verksamhet årsmötet ha godkänt. Vi informerar om all verksamhet i Östnylands föreningsspalt, på våra Facebooksidor som syns nedan och via direkta meddelanden till alla medlemmar som har e-post.
Vad vi gjort senaste år syns i Verksamhetsberättelsen 2016.

/HMB

 
17.10.2017 14:12
Tyvärr är hushållsrådgivningen stängd i dag.
16.10.2017 13:21
Ett dödsfall i familjen innebär för det mesta att hushållets sammanlagda inkomster sjunker. Eftersom utgifterna tenderar att hållas på samma nivå, är det bra att på förhand fundera över hur ett dödsfall påverkar hushållets ekonomi. 
16.10.2017 10:58
Den 25 november är det dags för Marthaförbundets höstmöte. Vi möts i Kvarteret Victoria på Busholmen, Helsingfors.
10.10.2017 13:31
"Sköna böna, snärtiga ärta" är Ungmarthas och projektet Tack för maten!s växtproteinmaterial riktat till barn och unga.

På kommande

 

8.11-17  kl 19.oo  Temakväll på Byagården kring matkulturdagens tema Baljväxter

29.11 kl 18 OBS datum!! Heliga danser på Byagården

11.12        Hindsby marthakrets julfest